Seminarium om europeisk stålforskning genom tiderna

Jernkontoret och dess bergshistoriska utskott bjöd in till ett lunchseminarium med tre föreläsningar om gemensam europeisk stålforskning och dess bakgrund på Europadagen den 9 maj 2022. Föreläsningarna spelades in och kan nedan ses i efterhand. 

Ett seminarium med tre föreläsningar om europeisk stålforskning och Jernkontorets roll för forskningen, historiskt och idag. Seminariet hölls på Europadagen den 9 maj 2022 på Jernkontoret.
 

Program:

Inledning av Jernkontorets vd Annika Roos 
 
Mathias Ternell - handelspolitisk direktör på Jernkontoret ger en återblick om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). (Föreläsningen startar 05:20)
 
Sven Sundberg (huvudtalare) – tidigare forskningschef på Jernkontoret, behandlar Sveriges agerande från EKSG-starten 1952 samt de förändringar som skett sedan dess. Sven presenterar Sveriges och Finlands framgångsrika deltagande i den europeiska kol- och stålforskningsverksamheten fram till 2017, såväl vad gäller organisation som beviljade anslag och forskningsområden. Rapporten som ligger till grund för föreläsningen: Dokumentation av svenskt och finländskt deltagande i europeisk stålforskning – Jernkontorets roll i händelseutvecklingen. (Föreläsningen startar 17:55)
 
Rachel Pettersson - forskningschef på Jernkontoret, beskriver utvecklingen av EU:s gemensamma kol- och stålforskning och det arbete som lett fram till ett av världens största forskningsprogram för stål, Clean Steel Partnership. (Föreläsningen startar 1:12:12)
 

Se hela seminariet om europeisk stålforskning genom tiderna (1h 40 minuter):