Konferens: Företagets arkiv som resurs och minne

"Företagets arkiv som resurs och minne" – en digital konferens om järn- och stålindustrins arkiv, arrangerades av Jernkontorets bergshistoriska utskotts forskningskommitté "Nya arkivkommittén" den 3 november 2020. Konferensens fem föreläsningar spelades in och kan nedan ses i efterhand. 

Anders Nordebring, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala samt Nya arkivkommitténs ordförande, "Bergshistoriska utskottets arbete med arkivfrågor" (8 min)Birgit Karlsson
, Göteborgs universitet, "Ju närmare i tiden desto sämre källäge" (17 minuter):


Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd, "Digitalt bevarande i 100 000 år" (22 minuter):


Anders Hoults
, Centrum för näringslivshistoria, "Arkivens roll i strategiskt historiebruk" (35 minuter):


Per Lundin
, Svenska arkivförbundet, "Den svenska arkivsektorn och företagsarkiven" (26 minuter):