Inspelade föreläsningar om bergshistorisk forskning

Jernkontorets bergshistoriska utskott och dess forskningskommittéer har bland annat till uppgift att anordna föredrag och diskussioner, samt att sprida information om vunna forskningsresultat. 

Här publicerar vi inspelningar av föreläsningar och seminarier om olika ämnesområden kopplade till Jernkontorets bergshistoriska forskning (Listan nedan är sorterad med den senaste inspelningen överst).

Föreläsningar och seminarier anordnade av Jernkontorets bergshistoriska utskott. Listan är sorterad med senaste inspelning överst: