Handelspolitik

Det är av stor betydelse för de svenska stålföretagen att handeln är fri och rättvis så att det svenska stålet kan säljas i hela världen utan att mötas av olika former av handelshinder.

Sverige är ett land som är beroende av sin export och stålet tillhör de viktigaste exportvarorna. Det stål som produceras i Sverige exporteras över hela världen. Genom att fokusera på specialprodukter inom olika marknadsnischer har den svenska stålindustrin kunnat bli världsledande inom vissa marknadssegment. Det är därför av stor betydelse för de svenska stålföretagen att handeln är fri och rättvis så att det svenska stålet kan säljas i hela världen utan att mötas av olika former av handelshinder. En fri och rättvis handel skapar förutsättningar för ökade intäkter och god konkurrenskraft hos den svenska stålindustrin.

Inom det handelspolitiska området verkar Jernkontoret för:

  • en fri och rättvis handel som ger globalt marknadstillträde för stålindustrins produkter.
  • att undanröja handelshinder för stålindustrins produkter och råvaror.
  • att främja konkurrensneutralitet, t.ex. genom att undanröja snedvridande statliga stöd.

Stålindustrin är en konjunkturkänslig bransch med stor koppling till bland annat bygg och fordonsindustrin. Jernkontoret bevakar även konjunktur och ekonomisk utveckling.