Nathalie Krumm

Projektkoordinator

Arbetsområden

  • Koordinerar projekt och konferenser
  • Vice ordförande för konferensen ESTAD 2021
  • Administrerar Avdelning för forskning och utbildning, det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samt Jernkontorets teknikområden. 

Kontakt