Maja Boström

Kommunikationsdirektör

Arbetsområden

  • Chef för Avdelning för kommunikation och marknadsföring
  • Mediekontakter
  • Profil- och imagefrågor, sponsring
  • Informations- och utbildningsmaterial

Kontakt