Elisabeth Källgren

Assistent

Arbetsområden

  • Administrerar Avdelning för energi, miljö och hållbarhet
  • Löpande ärenden till vd
  • Administrerar Miljörådet, Energirådet samt Produktekologirådet
  • Projektuppföljningssystem (PIA)
  • Administrerar teknikområde 55

Kontakt