Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

7 maj 2024, kl 10:00-15:00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson