Teknikområde 24, styrelsemöte

Teknikområde 24 - Gjutning och stelning 

Tid

6 november 2024, kl 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson