Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

4 december 2024, kl 10.00-14.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson