Teknikområde 31, styrelsemöte

Teknikområde 31 – Band och plåt

Tid

29 augusti 2024, kl. 13:00-15:00

Plats

  • Teams

Kontaktperson