Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

28-29 maj 2024 med start kl 11.00 den 28:e (lunch till lunch-möte)

Plats

  • Kanthal AB, Hallstahammar

Kontaktperson