Teknikområde 23, Styrelsemöte

Teknikområde 23  Metallurgi

Tid

27 februari 2024, kl. 10.00-11.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson