Expertkommitté 1, Allmän analysteknik

Tid

26 september 2024, kl 10.00-16.00

Plats

  • RISE, Borås

Kontaktperson

Den gemensamma forskningens samarbete inom analytisk kemi sker inom ramen "Ledningsgrupp analytisk kemi inom nordisk järn, stål- och metallindustri". I detta samarbete deltar de styrande och rådgivande organen inom:

  • Jernkontoret, teknikområde 45, Analytisk kemi
  • Swerim AB, MRC Processövervakning
  • SIS, Svenska institutet för standarder, SIS TK 122

Forskningsverksamheten utförs inom ramen för fyra expertkommittéer.

Läs mer om ledningsgruppen, expertkommittéerna och teknikområde 45