Teknikområde 23, Styrelsemöte

Teknikområde 23  Metallurgi

Tid

26 november 2024, kl. 10.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson