Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

24 september 2024, kl 10:00-11:30

Plats

  • Teams

Kontaktperson