Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

24-25 september 2024 (start kl 10:00 den 24:e och slut kl 14.00 den 25:e)

Plats

  • Ovako, Hofors

Kontaktperson