Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43  Rostfria stål

Tid

21 november 2024, kl. 10.00-15.00

Plats

  • Outokumpu, Avesta

Kontaktperson