Teknikområde 60, ML/AI-dag

Teknikområde 60 - Digitalisering anordnar en fokusdag om ML och AI (maskininlärning och artificiell intelligens).

Tid

20 februari 2024, kl 9.00-16.00

Plats

  • Outokumpu, Avesta

Kontaktperson