Ledningsgrupp Analytisk kemi, styrelsemöte

Tid

19 september 2024, kl. 10.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson

Den gemensamma forskningens samarbete inom analytisk kemi sker inom ramen "Ledningsgrupp analytisk kemi inom nordisk järn, stål- och metallindustri" (45011). I detta samarbete deltar de styrande och rådgivande organen inom:

  • Jernkontoret, teknikområde 45, Analytisk kemi
  • Swerim AB, MRC Processövervakning
  • SIS, Svenska institutet för standarder, SIS TK 122

Läs mer om Ledningsgrupp analytisk kemi och om teknikområde 45