Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43  Rostfria stål

Tid

19 mars 2024, kl. 10.00-15.00

Plats

  • Alleima, Sandviken

Kontaktperson