Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

15 januari 2024, kl 10.00-15.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson