Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

12-13 februari 2024 (start kl 10:00 den 12:e och slut kl 14.00 den 13:e)

Plats

  • Uddeholm, Hagfors

Kontaktperson