TO-seminarium: Digitala produktpass

Slutet seminarium för inbjudna medlemmar av Jernkontorets teknikområden (TO).

Tid

13 oktober 2023, kl 14.00-15.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson

 

Om Jernkontorets teknikområden

Forskningen inom Jernkontorets 15 teknikområden omfattar hela tillverkningskedjan. Forskningen är främst behovsmotiverad och inriktad på att resultaten ska komma till praktisk användning.

Läs mer om teknikområdena