Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

9 oktober 2023, kl 10.00-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson