Teknikområde 86, styrelsemöte

Teknikområde 86 Hållbarhetskompassen

Tid

7 november 2023, kl 10:30-12:00

Plats

  • Teams/Jernkontoret

Kontaktperson