Teknikområde 23, Styrelsemöte

Teknikområde 23  Metallurgi

Tid

30 oktober 2023, kl. 13.00-14.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson