Teknikområde 80, styrelsemöte och studiebesök

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

25-26 april 2023 (från lunch till lunch)

Plats

  • Chalmers och Rise i Mölndal

Kontaktperson