Teknikområde 32, styrelsemöte och workshop

Styrelsemöte och workshop om "PyRoIL".

Teknikområde 32  Stång och profil.

Tid

24 oktober 2023, kl. 9.00-17.00

Plats

  • Ännu inte definitivt beslutad.

Kontaktperson