Teknikområde 32, styrelsemöte

Teknikområde 32  Stång och profil

Tid

24 maj 2023, kl. 10.00-15.00

Plats

  • Erasteel i Långhyttan / Teams

Kontaktperson