Teknikområde 24, styrelsemöte

Teknikområde 24 - Gjutning och stelning 

Tid

23 november 2023, kl 10.00-15.00

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson