Teknikområde 55, Stämma

Teknikområde 45 Analytisk kemi

Tid

22 mars 2023, kl. 09.00-16.30

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson

TO 45:s Stämma, inklusive styrelsemöte kl 09.00-13-00.

Läs mer om teknikområde 45