Teknikområde 41, styrelsemöte

Teknikområde 41 - Stålutveckling och applikationer

Tid

2 oktober 2023, kl 10.00-15.30

Plats

  • Alleima, Sandviken

Kontaktperson