Teknikområde 80, styrelsemöte och studiebesök

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

16 november 2023, kl 10.00-11.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson