Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

13-14 september 2023 med start kl 8.00 den 13 september

Plats

  • Unndeholms AB i Hagfors

Kontaktperson