Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

11-12 december 2023 med start kl 12.00 den 11/12 (lunch till lunch-möte)

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson