Teknikområde 32, styrelsemöte

Teknikområde 32  Stång och profil

Tid

7 oktober 2022, kl. 10.00-14.30

Plats

  • Kanthal AB, Hallstahammar / Teams

Kontaktperson