Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

7 mars 2022, kl 10.00-16.00

Plats

  • Karlstads universitet + Teams

Kontaktperson