Teknikområde 51, styrelsemöte

Teknikområde 51  Energi- och ugnsteknik

Tid

15-16 februari 2022, kl 9-17

Plats

  • Teams/Jernkontoret

Kontaktperson