Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

8 december 2021, kl 14.00-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson