Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

7 december 2021, kl 9-17

Plats

  • Meddelas senare (på Jernkontoret eller i Teams)

Kontaktperson