Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

Den 29 november 2021, kl 9.00-12.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson