Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

24 mars 2021, kl 9.00-10.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson