Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

21 oktober 2021, kl 15.00-16.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson