Teknikområde 80, styrelsemöte

Teknikområde 80 - Pulvermetallurgi

Tid

20 januari 2021, kl 10.00-11.30

Plats

  • Teams

Kontaktperson