Teknikområde 60, styrelsemöte

Teknikområde 60 - Digitalisering

Tid

Den 12 januari 2021, kl 9.00-16.00

Plats

  • Teams

Kontaktperson