Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43 - Rostfria stål

Tid

Den 9 mars 2020 kl. 14.30-15.30

Plats

  • Skype

Kontaktperson