Teknikområde 31, styrelsemöte

Teknikområde 31  Band och plåt

Tid

4 februari 2020, kl 13-14

Plats

  • Skype

Kontaktperson