Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43 - Rostfria stål

Tid

Den 3 november 2020 kl. 13.00-16.00

Plats

  • Teamsmöte

Kontaktperson