Teknikområde 33, styrelsemöte

Teknikområde 33  Tråd

Tid

28 maj 2020, kl. 10-16

Plats

  • Skype

Kontaktperson

Styrelsemöte och båtutflykt

Läs mer om teknikområde 33